fbpx

Acte necesare pentru casatorie in 2022 si 2023

by fototime_btc
Acte necesare pentru casatorie in 2021 si 2022 - fototime

Acte necesare pentru casatorie in 2022 si 2023?

Ghid Complet - acte necesare pentru casatorie

Cei care au decis sa faca marele pas in 2022 sau 2023 si sa spuna „da” in fata ofiterului de stare civila este bine sa stie ca pentru asta e nevoie de o serie de documente, dar si de un certificat medical prenuptial. Termenul legal de incheiere a casatoriei este de 11 zile de la data cand a fost inregistrata declaratia de casatorie. Locul incheierii casatoriei este sediul serviciului de stare civila din localitatea competenta.  

Pentru a te casatorii oficial, atat pentru cununia civila, cat si pentru cununia religioasa, ai nevoie de mai multe documente.

VEZI LISTA COMPLETA

ACTUL DE IDENTITATE
al viitorilor miri, in original si in copie

CERTIFICATUL DE NASTERE
al viitorilor miri, in original si in copie

CERTIFICATUL PRENUPTIAL
un certificat medical privind starea sanatatii, valabil 14 zile calendaristice de la data emiterii, care trebuie sa contina
mentiunea expresa ca persoana se poate sau nu se poate casatori.

DACA UNUL DINTRE MIRI A MAI FOST CASATORIT ANTERIOR
trebuie aduse si documentele in original si copie (traduse si legalizate, daca e cazul) din care sa reiasa ca a fost desfacuta casatoria anterioara si ca persoana se poate casatori din nou (actul de divort sau un certificat de deces al fostului sot,
in functie de situatie);

DECLARATIE
din care sa rezulte ca cei doi miri nu cunosc niciun motiv de natura legala care sa impiedice incheierea casatoriei.

Conditii in care casatoria civila nu se face la primarie

acte necesare pentru casatorie

Locul incheierii casatoriei este sediul serviciului de stare civila din localitatea competenta. Casatoria se poate incheia in afara sediului primariei, cu aprobarea primarului, daca din motive temeinice unul dintre soti se afla in imposibilitatea de a se prezenta. Se poate oficia casatoria in afara sediului primariei in cazul persoanelor aflate in executarea pedepselor private de libertate, in penitenciar. 

Acte necesare casatoriei religioase in 2021 si 2022

Acte necesare casatoriei religioase in 2022 si 2023

acte necesare pentru casatorie

Daca in cazul cununiei civile exista o lista intreaga cu acte necesare, in cazul cununiei religioase singurul act necesar este certificatul de casatorie. Asta pentru ca statul roman recunoaste casatoria religioasa incheiata in fata preotului numai dupa incheierea celei civile.

In cazul in care unul dintre soti a mai fost casatorit anterior, Biserica obisnuieste sa ceara si actul de divort in original si copie. De asemenea, atat in Biserica Ortodoxa, cat si in Biserica Catolica se cere aprobare speciala din partea Episcopului sau parohului local pentru casatoriile mixte.

Acte necesare pentru cununie civila in Bucuresti

Acte necesare pentru cununie civila in Bucuresti

Acte necesare pentru casatorie in Bucuresti, pentru fiecare sector in parte.

Starea Civila Sector 1

Inregistrarea casatoriei la Satrea Civila Sector 1, Bucuresti

Starea Civila Sector 2

Inregistrarea casatoriei la Satrea Civila Sector 2, Bucuresti

Starea Civila Sector 3

Inregistrarea casatoriei la Satrea Civila Sector 3, Bucuresti

Starea Civila Sector 4

Inregistrarea casatoriei la Satrea Civila Sector 4, Bucuresti

Starea Civila Sector 5

Inregistrarea casatoriei la Satrea Civila Sector 5, Bucuresti

Starea Civila Sector 6

Inregistrarea casatoriei la Satrea Civila Sector 6, Bucuresti

Acte necesare pentru căsătorie în 2022 si 2023 detaliat

– Pentru cetatenii romani – buletinul de identitate, cartea de identitate provizorie sau pasaportul cetateanului roman care are stabilit domiciliul in strainatate;
– Pentru cetatenii Uniunii Europene sau Spatiului Economic European – documentul de identitate sau pasaportul emis de statul apartinator;
– Pentru apatrizi – pasaportul emis in baza Conventiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, insotit de permisul de sedere permanenta si temporara, dupa caz;
– Pentru cetatenii statelor terte – pasaportul emis de statul ai caror cetateni sunt, in care sa fie aplicata viza de intrare pe teritoriul Romaniei; viza trebuie sa fie valabila atat la data depunerii declaratiei, cat si la data oficierii casatoriei;
– Pentru cetatenii carora li s-a acordat o forma de protectie in Romania – documentul de calatorie emis in baza Conventiei de la Geneva din 1951 sau, dupa caz, documentul de calatorie pentru strainii care au obtinut protectie subsidiara – protectie umanitara conditionata si legitimatia eliberata de O.R.I.;
– Pentru cetatenii solicitanti de azil in Romania – pasaportul emis de statul ai caror cetateni sunt, insotit de documentul temporar de identitate.

Urmatoarele categorii de documente nu sunt valabile pentru incheierea casatoriei pe teritoriul Romaniei:
– documentul temporar de identitate, pentru solicitantii de azil, care are inscrisa mentiunea „identitate declarata”;
– documentul care face dovada statutului de tolerat;
– decizia de returnare.

Dovada desfacerii casatoriei anterioare se face cu urmatoarele documente:
– sentinta de divort, in copie legalizata de instanta care a pronuntat-o, ramasa definitiva;
– certificatul de divort emis de birouri notariale sau primarii.

Dovada incetarii casatoriei anterioare se face cu certificatul de deces al fostului sot, la care se anexeaza si certificatul de casatorie.

Situatii particulare:

A. In cazul in care viitorii soti sunt cetateni romani cu domiciliu in strainatate, acestia se vor legitima cu pasaportul aflat in termenul de valabilitate, iar unul dintre viitorii soti va prezenta si cartea de identitate provizorie prin care sa faca dovada formei de sedere pe raza Sectorului 1.

Cand viitorii soti au locul nasterii in Romania, iar din confruntarea datelor inscrise in certificatul de nastere rezulta ca au intervenit modificarii in statutul civil (casatorii, divorturi, schimbari de nume etc.), se procedeaza mai intai la inscrierea pe marginea actului de nastere a mentiunilor referitoare la modificarile intervenite, dupa care se primeste declaratia de casatorie.

B. In cazul casatoriei unui cetatean strain, alaturi de documentele enuntate anterior, este necesar sa se prezinte urmatoarele acte:
– dovada eliberata de misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera ale tarilor ai caror cetateni sunt, din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile de fond, cerute de legea lor nationala, pentru incheierea casatoriei;
– declaratia autentificata de un notar public, din care sa rezulte ca sotul cetatean strain nu cunoaste niciun motiv de natura legala care sa impiedice incheierea casatoriei;
– cetatenii statelor, cu care Romania a incheiat tratate, conventii sau acorduri de asistenta juridica in materie de stare civila, pot prezenta in locul dovezilor emise de reprezentantele diplomatice, documente eliberate de autoritatile competente ale statului de cetatenie, datate recent – maximum 3 luni de la emitere-, ori care au prevazut, in continut, termenul de valabilitate;
– cetatenii statelor care nu au misiune diplomatica ori oficiu consular acreditat in Romania si care sunt in imposibilitatea de a obtine dovada, pot prezenta o declaratie data pe propria raspundere, autentificata de un notar public, din care sa rezulte ca viitorul sot, cetatean strain sau apatrid, nu este casatorit si indeplineste conditiile de fond cerute de legea sa nationala pentru incheierea casatoriei in Romania.
– Daca cetateanul strain nu este cunoscator al limbii romane, precum si in cazul in care unul sau ambii soti au handicap auditiv sau surdocecitate, se va folosi interpret autorizat sau, dupa caz, interpret autorizat al limbajului mimico-gestual ori al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, atat la depunerea actelor cat si in ziua oficierii casatoriei.

Documentele prezentate de cetatenii straini (certificatele de nastere, sentintele de divort), eliberate de statele ai caror cetateni sunt, impreuna cu traducerile (daca nu sunt facute in Romania), vor fi legalizate, dupa cum urmeaza:

a) Documentele eliberate de institutii ale statelor semnatare ale Conventiei de la Haga din 05.10.1961 se apostileaza, mai putin documentelor emise de state membre ale Uniunii Europene care sunt exceptate de la obligatia de apostilare sau supralegalizare, conform Regulamentului (UE)2016/1191 a Parlamentului European;
b) Documentele eliberate de statele cu care Romania a incheiat tratate/conventii/acorduri de asistenta judiciara sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice alta formalitate;
c) Documentele care nu se regasesc in una din situatiile prevazute anterior, se supralegalizeaza, in conformitate cu prevederile art. 72 alin. 6 din Metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila, aprobata prin H.G. nr. 64/02.03.2011, coroborate cu prevederile art. 1093 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Procedura supralegalizarii documentului presupune existenta a trei stampile pe originalul documentului prezentat, dupa cum urmeaza: stampila aplicata de autoritatea emitenta a actului, conform procedurii stabilite de statul de origine, stampila misiunii diplomatice a Romaniei din statul de origine sau a misiunii diplomatice a statului de origine din Romania; stampila Ministerului Afacerilor Externe din Romania – Directia Relatii Consulare, cu sediul in Aleea Alexandru nr. 24, sector 1.

Tipuri de documente eliberate de autoritatile locale competente, conform notificarilor primite de la reprezentantele diplomatice straine acreditate in Romania:

1. Cetateanul elvetian va prezenta numai un document eliberat de autoritatile elvetiene numit „Certificat de capacitate matrimoniala”, apostilat conform Conventiei de la Haga;
2. Cetateanul ceh va prezenta „Certificatul de Stare Civila”, eliberat de oficiile de stare civila din Rep. Ceha;
3. Cetatenii germani fac dovada indeplinirii conditiilor de fond, cerute de legea lor nationala prin „Certificatul de capacitate de casatorie” eliberat de oficiile de stare civila din Germania, apostilat, insotit de o traducere legalizata;
4. Cetatenii moldoveni vor prezenta certificatul de stare civila emis de organele de stare civila ale Ministerului Dezvoltarii Informationale al Rep. Moldova sau certificatele de stare civila emise de functionarii consulari ai misiunii diplomatice si consulare ai Rep. Moldova, in colaborare cu institutia susmentionata; 
5. Cetatenii Ucrainei prezinta o declaratie pe proprie raspundere, legalizata de catre reprezentantul diplomatic, oficiul consular al Ucrainei sau notar, prin care se confirm ca persoana in cauza nu este casatorita;
6. Cetatenii olandezi care fac dovada sederii pe teritoriul Romaniei cu un document emis de catre Oficiul Roman pentru Imigrari, vor depune la dosarul de casatorie declaratie notariala pe propria raspundere, din care sa rezulte ca nu au o alta casatorie incheiata si nedesfacuta;
7. Cetatenii din Bosnia si Hertegovina, vor prezenta certificatul de cutuma eliberat de autoritatile locale;
8. Cetatenii israelieni vor prezenta extrasul de inregistrare de stare civila sau extrasul din evidentele populatiei, ambele fiind eliberate de Ministerul de Interne.

Acordarea stimulentului financiar pentru constituirea familiilor, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.178/18.05.2017, se face de catre Centrul de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri al Municipiului Bucuresti, pe baza unei cereri, precum si a unei copii conform cu originalul a certificatului de casatorie.
Simulentul financiar poate fi solicitat in termen de 45 de zile calendaristice de la data casatoriei, conform certificatului de casatorie.

Conditiile cumulative pentru acordarea stimulentului financiar sunt:
a) cel putin unul dintre soti sa se afle la prima casatorie;
b) cel putin unul dintre soti sa aiba domiciliul sau resedinta pe raza Municipiului Bucuresti;
c) cel putin unul dintre soti sa aiba varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani.
Pentru sotii care indeplinesc doar conditiile de la art.3 lit. a si b, stimulentul financiar va fi acordat doar cu avizul Primarului General.

Folosim cookie-uri pentru a oferi o experiență personalizată pentru utilizatoriilor noștri. Prin continuarea navigării pe acest site, dați consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor. Pentru mai mulate detalii, vă rugăm să citiți secțiunea Politică de confidențialitate și GDPR Sunt de acord Citește mai mult

Modifică setările cookies